درباره udrive
شرکت فعال در حوضه سرمایه گزاری و اشتغال زایی از سال 2012 5 سال به صورت محلی و 3 سال به صورت رسمی
مشغول به کار است
شرکت انحصاری idrive به نشانی سایت ua.co.idrive.www مشغول به سرویس دهی به مشتریان ایرانی و غیر ایرانی بوده
شرکت از زمان شروع همیشه به دنبال راهکار های قانونی برای ایجاد فرصت شغلی برای هموطنانی که از خارج کشور تمایل به
مهاجرت به کشور اوکراین به صورت کامال قانونی بوده و از اهداف شرکت محسوب میشده
درحال حاضر شرکت udrive با همکاری افراد در این مجموعه از کشور های عراق . سوریه . ترکیه الجزایر و …مشغول به
سرمایه گزاری و سود دهی باال به سرمایه گزاران خود میباشد
این شرکت موفق به عقد قرارداد با شرکت……و همکاری با شرکات ماور سماگستر به نشانی سایت uu.co.ir.www واقع در
اوکراین قادر به صدور دعوتنامه به متقاضیان محترم جهت اخذ ویزای ویزای کار قانونی و همچنین ضمانت وجود فرصت شغلی به
ایرانیان گرامی میباشد
موضوع فعالیت شرکت درخصوص
اجاره خودرو به صورت روزانه و درصدی
سرمایه گزاری و خرید سهام
اشتغال زایی
خرید و واردات خودرو از اروپا و آمریکا با کمترین هزینه ممکن
عقد قرارداد های رسمی به شماره ثبت
عقد قرارداد های رسمی به عنوان خرید مسکن
دریافت اجازه نامه کار از.طریق شرکت
اخذ گواهینامه اوکراینی به صورت قانونی به کمتربن زمان ممکن
دریافت مدارک الزم و دعوت نامه برای دانشجویان متقاضی تحصیل
دریافت مدارک الزم و مشاوره جهت اخذ ویزای کار زرای مهاجرت به اوکراین
برگزاری کالس های آموزشی انالین و مشاوره جهت کسب درآمد
خدمات تعمیرگاه برای سرمایه گزاران و صاحبان خودرو
پشتیبانی 24 ساعته

چگونه شما میتوانید سرمایه گزاری کنید و شود ماهانه دریافت کنید؟
1 خرید سهام شرکت و دریافت سود ماهانه به انتصاب مبلغ سرمایه
2 خرید خودرو به قیمت متوسط 5000 دالر و دریافت سود سالیانه تقریبی 4500 دالر
تبصره : کیفیت خودرو خریداری شده در سود ساالنه تاثیر بسزایی دارد
به عنوان مثال خودرو تویوتا پریوس به سود 10000 دالر در سال میرسد
مهاجرت با ارائه فرصت شغلی از طریق شرکت UDRIVE : برای هموطنانی که به دنبال مهاجرت با همراه فرصت شغلی هستند
به صورت محدود دریافت ویزا کار و قبول به استخدام افراد در حوضه رانندگی برای شرکت های یورو تاکسی
Bolt .uber( اسنپ( میکند

برای دریافت اطالعات دقیق از درامد ماهیانه شما میتوانید به ادرس سایت ua.co.ir.www رجوع کنید و با مشاورین ما در ارتباط
باشین